Продажби и услуги за директен маркетинг

Мелон помага на корпорациите да засилят своите продажби и да засилят пазарната позиция чрез портфолио от алтернативни продажби и услуги за разработване на директен маркетингов канал.

Нашият богат опит в проектирането и имплементирането на различни проекти за продажби и директен маркетинг, е важен фактор за нашето разграничаване от конкуренцията и успеха ни.

Предоставяните услуги включват следното:

  • Кампания за привличане на търговци:Мелон поема ангажимент за установяването, оценяването, актуализацията и обучението на търговци-партньори от името на корпорацията.
  • Лоялност на клиента:Мелон разработва и управлява програми за повишаване на лоялност на клиенти, като използва, при необходимост, усъвършенствани инструменти, като например програми с карти за лоялност, оказване на съдействие на клиенти чрез услуги от кол център и т.н.
  • Промоционални кампании:Мелон има осъществени много промоционални кампании за продукти и услуги, като избира най-ефективните методи – или съчетание на методи – за всеки специфичен проект, като например промоция в магазин, разносен метод и т.н.
  • Обучение:програмите за обучение на служители включват дългосрочния опит на MFP и задълбочените познания на дружеството за алтернативни продажби и директни маркетингови канали.
Заявка за оферта →